Kompleksowe usługi komunalne śmieciarkąopróżnianie koszy 1100 120 240

Zakres usług porządkowych naszej firmy obejmuje utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych. Do najważniejszych należą:

  • Zamiatanie dróg (dojazdowych, chodników, miejsc parkingowych)
  • Pielęgnacja trawników (koszenie, grabienie, podlewanie)
  • Pielęgnacja żywopłotów i drzew
  • Wywóz zgromadzonych śmieci
  • Wywóz padliny
  • Wywóz gruzu
  • Likwidacja dzikich wysypisk
  • Odśnieżanie (dróg dojazdowych, chodników, miejsc parkingowych)
  • Wywóz śniegu
  • Usuwanie sopli

Posiadamy niezbędną wiedzę oraz sprzęt i środki czystości aby zaoferować usługi najwyższej jakości. Wykwalifikowany i sprawdzony personel gwarancją zadowolenia klienta.

Wszystkie zlecenia stale koordynujemy - elastycznie dostosowywujemy się do potrzeb klienta.


Współpracując z nami zyskujecie czas. Konkurencyjne ceny i szeroki zakres usług pozwoli szybko podjąć właściwą decyzję.